ИНТЕРАКТИВНО УЧЕБНО ПОМАГАЛОЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Тема 1. Моята, твоята, нашата България
Тема 2. Природата – мрежата на живота
Тема 3. (Не)винаги научените уроци от миналото
Тема 4. Пътища на паметта
Тема 5. от/към България
Тема 6. Мигрантите като пратеници на България
Тема 7. Да си българин в чужбина
Тема 8. От чекръка до новите технологии
Тема 9. Животът ви като възрастни
Тема 10. Само минута за интернет проучване