ЕКИП:

 

Проф. д-р Димитър Симеонов

ръководител на проекта, експерт модул география и икономика (5.– 7. клас)

 

Доц. д-р Петя Събева

експерт управление на екип интелектуални продукти, експерт модул география и икономика (5.– 7. клас), методическо ръководство за учители

 

 

Доц. д-р Юлия Симеонова

експерт модул история и цивилизации (5.– 7. клас), методическо ръководство за учители

Доц. д-р. Димка Димитрова

експерт модул български език и литература (1.– 7. клас)

 

Проф. дин Милко Палангурски

експерт модул история и цивилизации (5.– 7. клас)

 

Проф. д-р Христо Бонджолов

експерт модул български език и литература (5.– 7. клас)

 

ПАРТНЬОРИ:

 

 
Лидия Стефанова

секретар, член на УС на "Съюза на българите в Кипър", Кипър

 

Юлия Костова

директор на Гръцко-българското сдружение за култура "Паисий Хилендарски", Гърция

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП:

 

 
Доц. д-р Ангелина Марковска

технически координатор

Красимир Стефанов

IT, електронна учебна платформа

 

 
Скрий коментарите

1000 Оставащи знака